O nas

Lekarna Ribnica je javni zdravstveni zavod.

Vizija LEKARNE RIBNICA

Farmacevti smo se v zadnjem času preusmerili od zdravila k bolniku oz. uporabniku zdravila in naših storitev in kot take nas naši bolniki iz dneva v dan tudi bolj prepoznavajo. V lekarnah iščejo predvsem nasvet za svojo težavo in velikokrat je farmacevt prvi, ki s svojim znanjem in po svoji presoji svetuje bolniku. Bolniki pogosto prihajajo v isto lekarno k istemu farmacevtu, ki mu zaupajo, zato je smiselno razvijati strokovno usposobljenost zaposlenih.
Zaposleni in njihovo znanje odločajo o konkurenčnosti in odličnosti zavoda. Danes je pomembno trženje predvsem znanja in prav znanje je naša dodana vrednost. Poslovno odličnost razumemo kot umetnost ustvarjanja zadovoljnih kupcev, kompetentnih in zadovoljnih zaposlenih, hkrati pa je to naša veščina spodbujanja družbene odgovornosti. Napredek in rast dosegamo z neprestanim izboljševanjem procesov vodenja, z razvojem politik in strategij, z upravljanjem virov in procesov, s partnerskim sodelovanjem in z razvojem zaposlenih.
Najpomembnejši dejavnik za doseganje poslovne odličnosti so zaposleni, ki jih je treba redno izobraževati. K temu pripomorejo tudi nove in kakovostne storitve, pravilno vodenje ter odprta komunikacija.

Petra Debeljak, mag.farm.

Direktorica
Ustanoviteljice so: Občina Ribnica, Občina Loški potok in Občina Sodražica. V letu 2001 so sprejele odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ribnica (Url. 88/01) z namenom preskrbe prebivalcev z zdravili kot javne službe za ohranjanje, krepitev in povrnitev zdravja občanov.
Zavod sestavljata organizacijski enoti Lekarna Ribnica, Lekarniška podružnica Sodražica ter Lekarniška podružnica Loški potok.

Šifra dejavnosti: 47.730

imate vprašanja?

kontaktiraj nas!
chevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram