O zdravilih in njihovi pravilni uporabi

Po Zakonu o zdravilih je zdravilo definirano kot vsaka snov ali kombinacija snovi, ki so predstavljene z lastnostmi za zdravljenje ali preprečevanje bolezni pri ljudeh ali živalih. Za zdravilo velja tudi vsaka snov ali kombinacija snovi, ki se lahko uporablja pri ljudeh ali živalih ali se daje ljudem ali živalim z namenom, da bi se ponovno vzpostavile, izboljšale ali spremenile fiziološke funkcije prek farmakološkega, imunološkega ali presnovnega delovanja ali da bi se določila diagnoza.

Torej zdravila uporabljamo pri ljudeh ali živalih in  jih ne uporabljamo samo za zdravljenje, ampak tudi za preprečevanje in celo za ugotavljanje bolezni ter da z njimi lahko na tak ali drugačen način vplivamo ali ponovno vzpostavimo normalno funkcijo in stanje organizma in njegovih delov.

Za vsa zdravila veljajo stroge zahteve, saj mora imeti vsako zdravilo dokazano učinkovitost, kakovost in varnost ter dovoljenje za promet, ki ga zdravilu podeli poseben državni organ - Agencija za zdravila (pogovorno rečemo, da je zdravilo registrirano). Zdravila morajo imeti verodostojne informacije o učinkovitosti, opozorilih, previdnostnih ukrepih,kontraindikacijah, neželenih učinkih ... Vse te informacije se pridobivajo v različnih fazah od sinteze učinkovine do preizkušanja zdravila. Temeljna dognanja o pravilni in varni uporabi zdravila proizvajalci prenesejo tudi do zdravnika, na osnovi katerih se zdravnik odloči za predpisovanje zdravila, in farmacevta, ki svetuje bolniku o pravilni in varni uporabi ob izdaji zdravila v lekarni.

Zdravila delimo na več načinov, eden od teh načinov je delitev na originalna in generična zdravila.

Originalno zdravilo je zdravilo, ki ga odkritelj patentno zaščiti. Patentna zaščita velja 20 let in v tem času se drugi proizvajalci zdravil ne smejo lotiti izdelave zaščitenega zdravila. Običajno več kot polovico omenjenega časa porabijo za razvoj in pripravo zdravila za tržišče. Dokler je patent v veljavi, je zdravilo zaščiteno. Ko veljavnost patenta poteče, lahko enako zdravilo začne izdelovati katerakoli farmacevtska tovarna, vendar ga ne sme tržiti pod enakim imenom kot odkritelj. Ta zdravila imenujemo generična zdravila. Generična zdravila so zaradi manjšega vložka v razvoj in raziskave običajno cenejša od originalnih zdravil, učinkovitost pa je popolnoma enaka.

Zdravila razvrščamo glede na predpisovanje na tista, za katere je potreben zdravniški ali veterinarski recept in na tista, za katere zdravniški ali veterinarski recept ni potreben. Zdravila za uporabo v humani medicini, za katere je potreben zdravniški recept, se izdajajo samo v lekarni. To so zdravila, za katera obstaja verjetnost, da tudi ob pravilni uporabi predstavljajo posredno ali neposredno nevarnost za uporabnika, če se uporabljajo brez zdravniškega nadzora ali pa se pogosto in v veliki meri uporabljajo nepravilno, zato obstaja velika verjetnost, da bodo posredno ali neposredno ogrozili uporabnikovo zdravje. Tudi če je zdravilo v obliki injekcij ali pa vsebuje učinkovine, katerih učinki in/ali neželeni učinki zahtevajo nadaljnje raziskovanje, sodi pod nadzor zdravnika in farmacevta, zato je zanj potreben zdravniški recept. Z omejevanjem načina in mesta izdajanja zagotavljamo varno in učinkovito rabo zdravil, nikakor pa ne omejujemo dostopnost do tovrstnih zdravil.

Zdravila, za katere zdravniški recept ni potreben, se delijo na tista, ki smejo biti samo v lekarnah in na tista, ki jih najdete na policah lekarn in tudi specializiranih prodajaln. Za zdravila, ki so na voljo brez recepta, velja, da so relativno varna, z dokaj majhnim tveganjem za resne neželene učinke in da praviloma ni medsebojnega vpliva (interakcij) z drugimi zdravili. Kljub temu pa vseh ni moč metati v isti koš, zato so nekatera na voljo samo v lekarnah, kjer je poleg farmacevtskega tehnika vedno navzoč tudi strokovnjak za zdravila – farmacevt.

Važno je poudariti, da delitev zdravil na tista, za katere je potreben zdravniški recept in na tista, za katere zdravniški recept ni potreben, temelji izključno na strokovnih kriterijih, pri katerih je varnost uporabnikov na prvem mestu. Ta delitev torej ni v ničemer povezana s plačilom zdravila, čeprav velja, da večino zdravil, za katere je potreben zdravniški recept, oseba z urejenim obveznim in dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem v lekarni ne plača. Plačilo zdravil, medicinskih pripomočkov in zdravstvenih storitev iz naslova takšnih ali drugačnih zavarovanj je odvisno od socialne in zdravstvene politike oziroma sistema, delitev zdravil glede na način izdajanja pa je izključno v domeni stroke. S tem sem  odgovorila tudi na vprašanje, zakaj vam v lekarni niso hoteli prodati zdravila, ker niste imeli recepta, bili pa ste pripravljeni zanj plačati. Izdaja zdravila, za katerega je potreben zdravniški recept, brez vednosti zdravnika ni samo v nasprotju s pravili stroke, ampak grob poseg v proces varne in učinkovite rabe zdravil. Posledice za uporabnika so lahko zelo hude, včasih tudi tragične.

Farmacevtska oblika zdravila je po definiciji tista, v katero je s tehnološkimi postopki vgrajena zdravilna učinkovina, kar omogoča njeno uporabnost ob upoštevanju fizioloških pogojev in fizikalno kemijskih lastnosti učinkovine in pomožnih snovi. 

Učinkovina pomeni zdravilno snov, ki deluje kot zdravilo, če ga pravilno uporabimo. Farmacevtska oblika je torej tista, v katero vgradimo določeno učinkovino, ki ima zaradi postopka izdelave in pravilnega delovanja primešane tudi pomožne snovi. Farmacevtska oblika je zato poleg zdravilne učinkovine bistveno pomembna za učinkovitost zdravila, saj odloča o bistvenih lastnostih zdravila. Po agregatnih stanjih ločimo farmacevtske oblike na tekoče (raztopine, suspenzije, sirupi, emulzije), poltrdne (mazila, kreme, geli, paste) in trdne(tablete, kapsule, zrnca, praški, svečke). 

Najbolj znana pa je delitev farmacevtskih oblik po načinu njihove uporabe. Največ uporabljamo tako imenovane peroralne oblike, to so zdravila, ki jih zaužijemo skozi usta (tablete, kapsule, sirupi,..) in dermalne oblike, ki jih nanašamo na kožo(mazila, kreme, geli, raztopine).

Najbolj razširjene peroralne oblike zdravila so tablete in kapsule, ker omogočajo natančno odmerjanje, so zelo stabilne in jih je mogoče proizvajati v velikih količinah. Zelo pomembno je vedeti, da tablet praviloma ne delimo in ne drobimo, razen če imajo zarezo. Kapsul običajno ne odpiramo, saj je sama kapsula namenjena zaščiti zdravilne učinkovine pred prehitrim razpadom v želodcu.  

Zdravilo je varno, neškodljivo in učinkovito le, če ga pravilno uporabljamo, zato je nujno upoštevati nekaj splošnih navodil:

1. Zdravila so bila predpisana samo vam, zato jih ne posojajte drugim, niti si jih ne sposojajte od znancev!

2. Zdravila jemljite redno ob predpisani uri in ves čas zdravljenja!

3. Če ste pozabili vzeti zdravilo, upoštevajte proizvajalčeva navodila in se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Tu velja, če je od pozabljenega odmerka minil krajši čas, vzemite zdravilo čimprej, če pa se bliža že čas naslednjega odmerka, pozabljeni odmerek izpustite in vzemite naslednjega ob predvidenem času, s tem, da ne vzamete dvojnega odmerka!

4. Pred uporabo natančno preberite navodila za uporabo!

5. Pred vsakim jemanjem zdravila vsaj trikrat preberite ime zdravila in sicer, ko ga vzamete iz predala, neposredno pred jemanjem in ko ga pospravite nazaj!

6. Pred jemanjem zdravila in po njem si umijte roke!

7. Po vsaki uporabi zdravila ga shranite na varno mesto, nedosegljivo otrokom in v pogojih, ki jih navaja proizvajalec. Zdravil nikoli ne shranjujte v zamrzovalniku. Ne puščajte zdravil v osebnem vozilu, zlasti ne poleti, ko temperatura zelo naraste ali pozimi, ko lahko pade pod ničlo. 

8. Zdravila uporabljajte samo do označenega roka uporabnosti. Posebna pozornost velja ob jemanju tekočih peroralnih farmacevtskih oblik npr. sirupov. Če proizvajalec ne določi drugače, jih praviloma ne uporabljajte več kot 6 mesecev po odprtju. Kapljice za oko so najpogosteje uporabne največ 4 tedne po odprtju. Magistralno izdelana zdravila, ki jih za vsakega posameznika izdelamo po zdravnikovem receptu v lekarni, imajo praviloma krajši rok uporabnosti, ki praviloma ni daljši od enega meseca. Ne uporabljajte pa zdravil, če ste na njih opazili morebitne spremembe barve, okusa, vonja,…četudi so po oznakah na embalaži še vedno uporabna.

Na delovanje nekaterih zdravil vpliva tudi hrana, zato je treba upoštevati proizvajalčeva navodila o jemanju zdravil v zvezi s hrano in sicer pomeni jemanje zdravila na tešče praviloma zjutraj eno uro pred zajtrkom, jemanje zdravila na prazen želodec eno uro pred jedjo ali dve uri po jedi, jemanje zdravila s hrano pa tik pred jedjo, med jedjo ali takoj po jedi. Zelo pomembno je tudi, da ta čas ne pijemo alkoholnih pijač, kajti alkohol lahko v kombinaciji z zdravilom povzroči neželene učinke.

Zgodi se, da kakih zdravil zaradi takšnih ali drugačnih razlogov nismo porabili. Ta zdravila je treba vrniti v lekarno- imenujemo jih odpadna zdravila. Odpadna zdravila so definirana kot neuporabna zdravila in ostanki zdravil, vključno z njihovo stično ovojnino in embalažo, ki ovija stično ovojnino neuporabnega zdravila ali ostanke zdravil. Ostanki zdravil so zdravila, ki so končnemu uporabniku ostala po uporabi zdravil. Neuporabna zdravila pa so neuporabljena zdravila, embalirana za končno uporabo.

Iz nepravilno odstranjenih zdravil (npr. v odtok ali straniščno školjko oziroma med mešane komunalne odpadke) lahko učinkovina pride v podzemne in površinske vode ali drugam v okolje. Tam škodujejo različnim živim bitjem – vodnim in tudi drugim, kar so potrdile številne raziskave. 

Pri zdravilu se je po tem, ko je zapustilo lekarno, izgubila sledljivost, bilo je v rokah nekoga, ki ni (tudi zakonsko) zavezan določenim strokovnim normam in kodeksu etike. Ker torej ne moremo več jamčiti za kakovost zdravila, ga ne smemo več ponuditi v ponovno uporabo, saj sta ob (namernem ali nenamernem) nepravilnem rokovanju z njim in shranjevanju vprašljiva njegova učinkovitost in varnost.

Med odpadna zdravila oddajamo zdravila:

Pri oddajanju odpadnih zdravil je treba odstraniti ovojnino, ki ni v neposrednem stiku z zdravilom, in  oddati zdravilo le s stično ovojnino(folija, steklenička, lonček, tuba…).

V lekarni ne sprejemamo izdelkov, ki spadajo med običajne komunalne gospodinjske odpadke.  Med oddanimi odpadnimi se pogosto najdejo prehranska dopolnila, kozmetični izdelki in drugi izdelki (baterije, rokavice, termometri, obvezilni material) ter embalaža. Ti izdelki ne spadajo med odpadna zdravila.

Zaradi varnosti zaposlenih in obiskovalcev v lekarni ter varovanja okolja v lekarni ne sprejemamo:

Po Uredbi o ravnanju z odpadnimi zdravili v lekarni ni dovoljeno odlagati odpadnih radiofarmacevtskih izdelkov in odpadnih zdravil iz krvi in plazme.

Upam, da sem vam s tem prispevkom vsaj malo razjasnila določene dileme, ki se vam porajajo v zvezi z zdravili in njihovo uporabo. Če pa se vam še porodi kako vprašanje, vam bom nanj z veseljem odgovorila.

Alenka Adamič, mag.farm.

Viri:Zakon o zdravilih

Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili

O pravilni in varni uporabi zdravil, SFD, 2006

V Lekarni Ribnica nudimo storitev PREGLED UPORABE ZDRAVIL

Med pregledom uporabe zdravil se boste z magistrom farmacije pogovorili o pravilni uporabi zdravil in namenu zdravljenja z njimi. Ob tem ga lahko povprašate za dodatne informacije in napotke ter o morebitnih težavah, povezanih z vašimi zdravili, in predlogih za njihovo odpravo. Magister farmacije vam bo odgovoril tudi na vprašanja, povezana z uporabo zdravil brez […]

LIPIKAR BAUME AP

Očki so naši junaki 🦸 ♂‍, ampak tudi oni včasih potrebujejo pomoč Tako kot oni ščitijo svoje otroke, tudi balzam Lipikar Baume AP+M ščiti otrokovo kožo. Namenjen suhi koži in k atopiji nagnjeni koži, obnovitveni balzam Lipikar Baume AP+ deluje proti srbečici, pomirja kožo celotne družine in preprečuje ponovno poslabšanje stanja kože. In očki priporočajo... […]

ZDRAVILA IN OTROCI

Vsi starši smo se že kdaj soočili s situacijo, ko je naš otrok zbolel. To ni prijetno ne za otroka, ne za starše. Pogosto, če ne vedno, je treba poseči tudi po zdravilih, ki jih bodisi predpiše zdravnik, ali pa jih kupimo v lekarni. Ker režim jemanja zdravil ni enak kot pri odraslih, bi nekaj […]

chevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram