Politika integriranega sistema vodenja

Direktor s sodelavci določi politiko ISV, ki mora zagotavljati:

  • stalen proces izboljšav in zavezanosti sistema vodenja,
  • upoštevanje zahtev in pričakovanj uporabnikov storitev,
  • nenehno izboljševanje naših storitev,
  • stalno skrb za varovanje in ohranjanje zdravja,
  • stalno posodabljanje opreme in procesov ter upoštevanje zakonskih zahtev,
  • skrb za zdravo in varno delo zaposlenih, skrb za preprečevanje poškodb in sistema vodenja in učinka varnosti in zdravja pri delu,
  • stalno izboljševanje komunikacij
  • in biti na razpolago relevantnim zainteresiranim stranem (spletna stran),
  • pregled ciljev iz SVK in varstva in zdravja pri delu,
  • periodične preglede z usklajevanjem politike kakovosti.

Kazalniki kakovosti

Zap. številka Obvezno spremljanje Kazalnik Merilo Cilj Rezultat - 2023 Rezultat - 2022 Rezultat - 2021 Primerjava s preteklimi leti Primerjava v dejavnosti Opombe
1
Da
Delež vseh farmacevtskih intervencij glede na število receptov
število intervencij/število Rp (%)
2,91
3,10
2,92
SOP FINT - podatke dobimo iz mesečnih poročil
2
Da
Delež strokovnih farmacevtskih intervencij glede na vse farmacevtske intervencije
število strokovnih intervencij/število intervencij (%)
92,08
101,99
98,16
SOP FINT - podatke dobimo iz mesečnih poročil
3
Da
Delež strokovnih kritičnih farmacevtskih intervencij glede na vse farmacevtske intervencije
število strokovnih kritičnih intervencij/število intervencij (%)
1,63
1,91
2,09
SOP FINT - podatke dobimo iz mesečnih poročil
4
Da
Delež strokovnih kritičnih farmacevtskih intervencij glede na vse strokovne farmacevtske intervencije
število strokovnih kritičnih intervencij/število strokovnih intervencij (%)
1,77
1,87
2,13
SOP FINT - podatke dobimo iz mesečnih poročil
5
Da
Delež rešenih strokovnih kritičnih farmacevtskih intervencij glede na strokovne kritične farmacevtske intervencije
število rešenih strokovnih kritičnih intervencij/število strokovnih kritičnih intervencij (%)
1,00
1,00
1,00
SOP FINT - podatke dobimo iz mesečnih poročil
6
Da
Število napak pri izdaji zdravil na 10000 receptov
(število Rp, pri katerih je prišlo do napake * 10000)/število vseh Rp pri izvajalcu lekarniške dejavnosti
29,13
31,04
29,15
Klasifikacija napak pri izdaji zdravil, ki se spremljajo: • 01 zdravilna učinkovina napačno izdana, •02 jakost zdravila napačno izdana, • 03 količina zdravila napačno izdana, • 04 farmacevtska oblika zdravila napačno izdana
7
Da
Število opozorilnih nevarnih dogodkov
število opozorilnih nevarnih dogodkov
0,00
0,00
0,00
Opozorilni nevarni dogodek - glej ZLD-1 (12. točka 1. odstavka 4. člena)
8
Da
Število vseh receptov glede na število vseh zaposlenih magistrov farmacije(IZ UR)
število Rp/ št. zaposlenih magistrov farmacije
19,759
19,834
19,414
9
Da
Število vseh receptov glede na število priznanih magistrov farmacije
število Rp/ št. priznanih magistrov farmacije
20,466
22,580
21,988
10
Da
Število vseh receptov glede na število vseh zaposlenih magistrov farmacije primerjalno glede na sprejete standarde in normative*
(število Rp/ št. zaposlenih magistrov farmacije)/ št. Rp po normativu
1,52
1,53
1,49
Do sprejetja standardov in normativov s strani MZ, se uporablja predlog LZS (13000 Rp/mag. farm na leto)
11
Da
Število magistrov farmacije s kompetenco za PUZ glede na število vseh zaposlenih magistrov farmacije
št. mag. farm. kompetentnih za izvajanje storitve PUZ/št. zaposlenih mag. farm. (%)
32,89
34,54
34,72
12
Da
Število magistrov farmacije s kompetenco za FTP glede na število vseh magistrov farmacije
št. mag. farm. kompetentnih za izvajanje storitve FTP/št. zaposlenih mag. farm. (%)
0,00
0,00
0,00
13
Da
Število izdelanih OKZ glede na število zaposlenih magistrov farmacije
število OKZ/št. zaposlenih mag. farm.
2,96
4,84
2,60
14
Da
Število opravljenih storitev PUZ na magistra farmacije s kompetenco
št. primerov PUZ/št. mag. farm. kompetentnih za izvajanje storitve PUZ
2,50
9,50
4,50
15
Da
Zadovoljstvo uporabnikov
Povprečna ocena od maksimalno 5
4,47
4,40
4,40
Vsak izvajalec lekarniške dejavnosti si postavi svoja merila.
16
Da
Število prijav domnevnih neželenih učinkih zdravil glede na število vseh farmacevtskih strokovnih delavcev
št. prijav domnevnih neželenih učinkih zdravil/ št. vseh farmacevtskih strokovnih delavcev
0,00
0,00
0,00