POLITIKA INTEGRIRANEGA SISTEMA VODENJA

Direktor s sodelavci določi politiko ISV, ki mora zagotavljati:

Kazalniki kakovosti

chevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram