Politika integriranega sistema vodenja

Direktor s sodelavci določi politiko ISV, ki mora zagotavljati:

  • stalen proces izboljšav in zavezanosti sistema vodenja,
  • upoštevanje zahtev in pričakovanj uporabnikov storitev,
  • nenehno izboljševanje naših storitev,
  • stalno skrb za varovanje in ohranjanje zdravja,
  • stalno posodabljanje opreme in procesov ter upoštevanje zakonskih zahtev,
  • skrb za zdravo in varno delo zaposlenih, skrb za preprečevanje poškodb in sistema vodenja in učinka varnosti in zdravja pri delu,
  • stalno izboljševanje komunikacij
  • in biti na razpolago relevantnim zainteresiranim stranem (spletna stran),
  • pregled ciljev iz SVK in varstva in zdravja pri delu,
  • periodične preglede z usklajevanjem politike kakovosti.

Kazalniki kakovosti