Pregled uporabe zdravil

Pregled uporabe zdravil

Vse več ljudi potrebuje dodatne nasvete oziroma pojasnila, kako predpisana zdravila pravilno in varno uporabljati. Kljub ustreznim in strokovnim navodilom ob izdaji zdravila se pacientom ob prihodu domov porajajo številna vprašanja. Pri tem vam lahko pomaga storitev Pregled uporabe zdravil, ki jo izvajamo tudi v naši lekarni.

Pregled uporabe zdravil je storitev optimizacije in racionalizacije uporabe zdravil posameznega pacienta s ciljem izboljšati oziroma vzdrževati pacientovo z zdravjem povezano kakovost življenja. Glavni namen storitve je pacientovo razumevanje  zdravljenja z zdravili in uporabe zdravil. S storitvijo se tako želi izboljšati pacientovo sodelovanje pri zdravljenju z zdravili, seznanjenost z zdravili, način uporabe zdravil ter odpraviti morebitne težave pri zdravljenju z zdravili.

Storitev izvaja magister farmacije z ustreznimi kompetencami. Nanjo se je potrebno predhodno naročiti. To lahko storite sami, lahko vam jo priporoči vaš osebni zdravnik ali strokovni delavec v lekarni. 

Storitev je namenjena predvsem tistim, ki:

  • uporabljate več zdravil hkrati
  • imate več različnih kroničnih bolezni
  • ste bili pred kratkim odpuščeni iz bolnišnice in so vam bila uvedena nova, dodatna zdravila oziroma vam je bila dosedanja terapija spremenjena
  • imate dodatna vprašanja in težave s predpisanimi zdravili,
  • ste oskrbovanci doma starejših in osebe s posebnimi potrebami.

Pacient podpiše pisno izjavo, s katero dovoljuje, da storitev opravimo, njegove podatke zbiramo, obdelujemo in se po potrebi posvetujemo z njegovim izbranim zdravnikom. Nato sledi strukturiran pogovor s pacientom, s katerim preverimo, ali pacient pozna svoja zdravila, jih jemlje skladno z navodili zdravnika, ali so se pojavili morebitni neželeni učinki oziroma kakšne druge težave povezane z zdravili. Pacienta povprašamo tudi o morebitnih drugih zdravilih brez recepta in o prehranskih dopolnilih.  Na koncu razgovora pacientu izročimo osebno kartico zdravil, na kateri so navedena vsa  njegova zdravila z navodili za pravilno uporabo.  Služi lahko kot pomoč pri vsakodnevnem jemanje zdravil, pri obisku zdravnika ali napotitvi v bolnišnico.

Farmacevti v lekarni si želimo, da bi se pacienti zavedali pomembnosti poznavanja predpisanih zdravil ter pravilne in varne uporabe. Tudi na ta način lahko storimo nekaj zase.