V skladu s prvim odstavkom 60. člena Pravilnika o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini (Ur.l. 86/2008 s spremembami) je izdaja zdravil brez recepta omejena, in sicer: “Izdana količina zdravila, za katerega ni potreben zdravniški recept in katerega izdaja ni dovoljena na podlagi samopostrežne izbire, je za enega uporabnika največ tri pakiranja z najmanjšim številom enot oziroma eno pakiranje z večjim številom enot.” Na podlagi tega določila si ponudnik pridržuje pravico, da v primeru preseženega števila enot zdravil brez recepta naročeno število enot zmanjša.

Zakon o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14 in 66/19; v nadaljevanju ZZdr-2) v enajstem odstavku 126. člena določa, da so v prometu z zdravili na drobno prepovedane komercialne spodbude, ki končnega uporabnika usmerjajo v nepotreben ali prekomeren nakup ali uporabo zdravil. Prav tako Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17, 73/19 in 186/21; v nadaljevanju ZLD-1) v 21. členu prepoveduje lekarnam, da bi z nagrajevanjem ali z drugimi tržnimi pristopi spodbujale paciente k čezmernemu in nekritičnemu nakupovanju zdravil. Na podlagi teh določil si ponudnik pridržuje pravico, da v primeru nakupa zdravil, ne nudimo znižane ali brezplačne poštnine.

Lekarna Ribnica v okviru poslovanja spletne lekarne upošteva Kodeks lekarniške deontologije in Pravila dobre lekarniške prakse in Smernice dobre distribucijske prakse za zdravila.