V skladu s prvim odstavkom 60. člena Pravilnika o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini (Ur.l. 86/2008 s spremembami) je izdaja zdravil brez recepta omejena. Konkretno, za enega uporabnika je dovoljena izdaja največ treh pakiranj z najmanjšim številom enot ali enega pakiranja z večjim številom enot. Ponudnik si pridržuje pravico, da v primeru preseženega števila enot zmanjša naročeno količino.

 

Zakon o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14 in 66/19; v nadaljevanju ZZdr-2) v enajstem odstavku 126. člena prepoveduje komercialne spodbude v prometu z zdravili na drobno, ki bi usmerjale končnega uporabnika v nepotreben ali prekomeren nakup ali uporabo zdravil. Prav tako Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17, 73/19 in 186/21; v nadaljevanju ZLD-1) v 21. členu prepoveduje lekarnam spodbujanje pacientov k čezmernemu in nekritičnemu nakupovanju zdravil s pomočjo nagrad ali drugih tržnih pristopov. Glede na ta določila si ponudnik pridržuje pravico, da ob nakupu zdravil ne ponuja znižane ali brezplačne poštnine.

 

Lekarna Ribnica v okviru poslovanja spletne lekarne sledi Kodeksu lekarniške deontologije, Pravilom dobre lekarniške prakse in Smernicam dobre distribucijske prakse za zdravila.