politika zasebnosti

1. Upravljalec osebnih podatkov

Osebne podatke uporabnikov spletne trgovine ter naročnikov na e-novice obdeluje:

LEKARNA RIBNICA
Majnikova ulica 1, 1310 Ribnica
Telefon: (01) 8369 275
e-naslov: info@lekarna-ribnica.si
(v nadaljevanju tudi: upravljavec)

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov:

Datainfo.si d.o.o.
Tržaška cesta 85,
SI-2000 Maribor
www.datainfo.si
e-pošta: dpo@datainfo.si

2. Varstvo osebnih podatkov

Osebni podatki, ki jih uporabnik ali kupec posreduje v sistemu spletne trgovine (ime, priimek, e-pošta, telefon, naslov…) ali pošlje preko obrazca za naročanje na e-novice, so zaupni in se obravnavajo v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Upravljavec bo osebne podatke uporabnikov in kupcev varoval ter preprečeval njihovo zlorabo.

Kupci, registrirani uporabniki in naročniki na e-novice zbiratelju dovoljujejo obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

3. Soglasje registriranih uporabnikov in kupcev v spletni trgovini

Osebni podatki uporabnikov in kupcev bodo uporabljeni le za dostavo naročenih izdelkov ter interne tržne raziskave in omogočanje boljših uporabniških storitev.

Registrirani uporabnik v spletni trgovini je uporabnik, ki se je registriral, a še ni opravil nobenega nakupa. Kupec v spletni trgovini je uporabnik, ki je kupil vsaj en izdelek.

Uporabniki in kupci v spletni trgovini imajo ob registraciji na voljo možnost naročila na e-novice. Soglasje uporabnika ali kupca v spletni trgovini za obveščanje z e-novicami v skladu s to Politiko zasebnosti se šteje za dano, če ta v postopku registracije obkljuka polje za naročanje na e-novice in potrdi svoj elektronski naslov.

4. Soglasje obiskovalcev na e-novice

Upravljavec osebnih podatkov ponuja obiskovalcem Lekarne Ribnica možnost prijave na e-novice z enakim obsegom soglasja tudi v pisni obliki, pri čemer posameznik soglasje podpiše z lastnoročnim podpisom.

Upravljavec pisna soglasja hrani kot dokazilo o podanem soglasju vse do poteka namena, za katerega so bila soglasja zbrana.

Osebne podatke uporabnikov spletne trgovine ter naročnikov na e-novice obdeluje:

LEKARNA RIBNICA
Majnikova ulica 1, 1310 Ribnica
Telefon: (01) 8369 275
e-naslov: info@lekarna-ribnica.si
(v nadaljevanju tudi: upravljavec)

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov:

Datainfo.si d.o.o.
Tržaška cesta 85,
SI-2000 Maribor
www.datainfo.si
e-pošta: dpo@datainfo.si

5. Odjava naročnikov

Naročniki na e-novice se lahko od njihovega prejemanja v vsakem trenutku odjavijo.

6. Namen zbiranja osebnih podatkov naročnikov na e-novice

Lekarna Ribnica obdeluje osebne podatke naročnikov na e-novice za naslednje namene:

  • obveščanja naročnikov o novostih in nasvetih s področja zdravega življenja,
  • obveščanja o dogodkih,
  • za neposredno trženje ter
  • oglaševanje z uporabo orodja Facebook

7. Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

Uporabnik, kupec ali naročnik na e-novice:

  • lahko kadarkoli pisno ali elektronsko umakne soglasje, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajalo do preklica;
  • sme kadarkoli pisno zahtevati obvestilo o tem, kateri osebni podatki, ki se nanašajo nanj, so v zbirki osebnih podatkov Lekarne Ribnica in zahtevati njihovo popravo, če so ti netočni;
  • lahko kadarkoli pisno zahteva izbris svojih osebnih podatkov, zbranih z zgornjim namenom,
  • ima pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov, ugovarjati obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov; in
  • ima pravico do pritožbe pri nadzornem organu.

8. Obdobje veljavnosti soglasja

Navedene podatke lahko ponudnik obdeluje za lastne potrebe do preklica privolitve z zahtevo za odstranitev osebnih podatkov iz baze, sicer pa le toliko časa, kolikor je nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani ali do odjave naročnika na e-novice, oziroma dokler upravljavec ne preneha s svojo dejavnostjo na trgu.

9. Uporabniki osebnih podatkov, iznos podatkov in avtomatizirano sprejemanje odločitev

Med uporabnike podatkov sodijo pogodbeni obdelovalci, ki jih najamemo, da za nas opravljajo določene obdelave osebnih podatkov. Sodelujemo predvsem z: vzdrževalci infrastrukture, vzdrževalci informacijskih sistemov, ponudniki e-poštnih storitev in ponudniki programske opreme, storitev v oblaku ipd. (npr., Microsoft, Google,  ipd.),. Pravico imate zahtevati informacijo o tem, katerim (zunanjim) uporabnikom so bili sporočeni vaši in otrokovi osebni podatki.

10. Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo

Osebnih podatkov ne iznašamo v tretje države (države izven članic EU ter Islandije, Norveške in Liechtenstein) in v mednarodne organizacije, razen v primerih uporabe družabnih omrežij, ko se podatki lahko izvažajo v ZDA, pri čemer so razmerja s pogodbenimi obdelovalci iz ZDA urejena na podlagi standardnih pogodbenih klavzul , ki jih je sprejela Evropska komisija in/ali zavezujočih poslovnih pravil potrjenih s strani EU.

Avtomatiziranega sprejemanja odločitev, kakor tudi oblikovanja profilov, ne izvajamo.

11. Piškotki (če jih uporabljate in jih nimate urejenih v drugem dokumentu*)

Naša spletna stran deluje s pomočjo t.i. piškotkov (angl. cookies), ki so pomembni za zagotavljanje spletnih storitev, uporabljajo pa se za shranjevanje podatkov o stanju posamezne spletne strani, za pomoč pri zbiranju statistik o uporabnikih in obiskanosti spletnega mesta, itd. Spletna stran uporablja nujne piškotke, ki se naložijo takoj, za vse ostale piškotke pa potrebujemo vašo privolitev, ki jo lahko kadarkoli spremenite. Piškotke, ki jih brskalnik shrani, lahko posameznik izbriše.

Naša spletna stran uporablja naslednje piškotke:

TABELA PIŠKOTKOV*

12. Pravice posameznika v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi z njim ter pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Zahteva posameznika se obravnava skladno z določbami Splošne uredbe.

Vse navedene pravice in vsa vprašanja, lahko uveljavljate z zahtevkom, poslanim na naš naslov. Na vaš zahtevek bomo odgovorili brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje v enem mesecu po prejemu zahteve. Ta rok se lahko ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev podaljša za največ dva dodatna meseca. O tem boste obveščeni, skupaj z razlogi za zamudo. Uveljavljene pravic je za vas brezplačno, vendar pa vam lahko zaračunamo razumno plačilo, če je zahteva očitno neutemeljena ali pretirana, zlasti, če se ponavlja. V takšnem primeru lahko zahtevo tudi zavrnemo. V tem primeru vas bomo seznanili z razlogi za zavrnitev ter z vašo pravico do pritožbe pri nadzornem organu. V primeru dvoma o vaši identiteti, lahko od vas zahtevamo dodatne informacije, ki jih potrebujemo za ugotovitev vaše identitete.

Pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu lahko uveljavljate pri: Informacijskemu pooblaščencu RS na naslovu Dunajska 22, 1000 Ljubljana( e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, spletna stran: www.ip-rs.si).

Politika zasebnosti velja od 01.01.2023 dalje.